bl-soderlindkonsult.se © 2011

 

Nyheter

 

 

• Januari 2011 - Tillstånd att bedriva verksamhet »

B & L Söderlind Konsult AB fick prejudicerande beslut från Socialstyrelsen att vår verksamhet får bedrivas utan särskilt tilstånd från dem.

 

• September 2013 -Öppenvård »

B & L Söderlind Konsult AB har kontrakt med många kommuner i Stockholmsområdet. Kolla med din kommun om du kan anlita oss.

 

 

B & L Söderlind Konsult AB

 

 

Ordningsproblem i skolan

 

Vi kan erbjuda skolor som upplever problem med att få ordning och arbetsro i klassrummen hjälp att genomföra olika konkreta åtgärder, för att hantera situationen och utveckla verksamheten på ett konstruktivt vis. En relativt radikal metod vi medverkat till att utveckla bygger på att skapa ett system där elever, lärare och föräldrar tar ansvar för skolarbetet utifrån en överenskommen ansvarsmodell. (Metoden utvecklades under 1980-talet och kallades Hammarbacksmodellen.)

Metoden bygger på att engagera elever, föräldrar och lärare i att aktivt ta del i utvecklingen av ordning och struktur i skolarbetet, där elevens ambitionsnivå och studiemål utgör grund för hur den pedagogiska organisationen kring eleven utformas.

För att genomföra denna metod krävs en inledande fas där både skolpersonal, föräldrar och elever får information om metoden och får tid att diskutera igenom hur man vill utforma projektet. Utfallet av arbetsmodellen beror mycket på hur dessa diskussioner genomförs. Efter att metoden etablerats krävs ett långsiktigt och medvetet samarbete mellan de berörda parterna.

Om er skola har behov av att få ordning och arbetsro i det dagliga skolarbetet är ni välkomna att kontakta psykoterapeut Börje Söderlind för en utförligare information och förslag till hur ett lokalt projekt kan genomföras.

 

 

 

 

Vår målsättning är att ge bästa möjliga samtalsstöd och terapi till både enskilda peroner och familjer. Vill du veta mer så läs på de följande sidorna eller kontakta oss på:

 

Telefon: 070-666 74 66

 

Besöksadress:

Rådmansgatan 67, Stockholm

 

E-post:

borje@bl-soderlindkonsult.se