bl-soderlindkonsult.se © 2011

 

Nyheter

 

 

• Januari 2011 - Tillstånd att bedriva verksamhet »

B & L Söderlind Konsult AB fick prejudicerande beslut från Socialstyrelsen att vår verksamhet får bedrivas utan särskilt tilstånd från dem.

 

• September 2013 -Öppenvård »

B & L Söderlind Konsult AB har kontrakt med många kommuner i Stockholmsområdet. Kolla med din kommun om du kan anlita oss.

 

 

B & L Söderlind Konsult AB

 

 

Handledning

Att arbeta med människor innebär ofta att man ställs inför situationer eller personer som man känner att man inte riktigt förstår eller kan hantera på det sätt man vill. Om du arbetar i en arbetsgrupp kan även olika åsikter inom gruppen medföra att det känns komplicerat att utveckla verksamheten som ni vill.

Därför erbjuder vi handledning till arbetsgrupper och enskilda anställda med psykoterapeut Börje Söderlind. Målsättningen är att ni ska kunna utvecklas i ert arbete och få en välfungerande verksamhet.

När vi åtar oss ett handledningsuppdrag börjar vi med att gemensamt ställa upp en målsättning för handledningsuppdraget, utifrån arbetsgruppens eller den enskildes önskemål och behov.

Som regel går handledningen till så att vi under strukturerade former diskuterar de frågor ni anser viktiga och utifrån olika teoretiska synsätt reflekterar i ett gemensamt forum eller individuellt. Målsättningen är att komma fram till hur ni kan förhålla er till och hantera olika situationer, personer eller sociala sammanhang i praktiken.

Handledningen har som regel fokus på den involverade tjänstemannens perspektiv, känslor och förhållningssätt. Beroende på förutsättningarna och personalens önskemål kan handledningen vara antingen processinriktad eller mera inriktad på ärenden och specifika problem. Erfarenheten har dock visat att dessa två aspekter oftast flyter ihop.

Vi erbjuder handledning till arbetsgrupper inom skola och social omsorg. Individuell handledning ger vi oftast till chefer, rektorer eller andra typer av specifika befattningshavare.

Eftersom handledning är en process som medför successiva förändringar sker en fortlöpande utvärdering av förhållandena för att samarbetet och arbetsmetoderna ska kunna anpassas utifrån de aktuella behoven. Detta är också en förutsättning för att handledningen ska kunna ge bästa möjliga måluppfyllelse för er verksamhet. 

 

 

 

Vår målsättning är att ge bästa möjliga samtalsstöd och terapi till både enskilda peroner och familjer. Vill du veta mer så läs på de följande sidorna eller kontakta oss på:

 

Telefon: 070-666 74 66

 

Besöksadress:

Rådmansgatan 67, Stockholm

 

E-post:

borje@bl-soderlindkonsult.se