bl-soderlindkonsult.se © 2011

 

Nyheter

 

 

• Januari 2011 - Tillstånd att bedriva verksamhet »

B & L Söderlind Konsult AB fick prejudicerande beslut från Socialstyrelsen att vår verksamhet får bedrivas utan särskilt tilstånd från dem.

 

• September 2013 -Öppenvård »

B & L Söderlind Konsult AB har kontrakt med många kommuner i Stockholmsområdet. Kolla med din kommun om du kan anlita oss.

 

B & L Söderlind Konsult AB

 

 

Individstöd

För att kunna stödja dig som upplever att du har någon form av problem eller svårigheter, erbjuder vi individuellt stöd och behandling med vår psykoterapeut Börje Söderlind. Oavsett vilken form av stöd du behöver bygger våra insatser på målsättningen att skapa ett bra och positivt samtalsklimat, där du och dina behov står i fokus.  Det viktigaste för oss är att du ska kunna komma vidare i livet och uppnå dina mål.

Vi ger stöd och behandlingen både till barn, ungdomar och vuxna. Hur stödet utformas beror både på din ålder och vad målsättningen med insatsen är. Om du går i skolan kan skolsituationen vara en viktig del i vårt samarbete. För unga människor kan även utveckling av samvaron inom den egna familjen vara en grundläggande del i behandlingen.

Samtalsstödet eller behandlingen går som regel till så att terapeuten träffar dig i ditt hem eller vid andra vardagssammanhang som du tycker passar. Terapeuten kan både ha strukturerade samtal och delta i vissa av dina vardagliga aktiviteter.

Under samarbetet kommer du att få hjälp att strukturera tillvaron och förstå hur du kan genomföra positiva förändringar. Du får även chans att berätta om och prata igenom svåra eller konfliktskapande frågor. Om du känner behov av det kan du få hjälp att lära dig nya och mer konstruktiva sätt att hantera vardagssituationer och samvaron med andra människor.

För att samtalsstödet eller behandlingen du får hos oss ska ge så mycket som möjligt, följer vi fortlöpande upp och utvärderar samarbetet och anpassar det efter hur dina behov förändras.

Det individuella stödet eller behandlingen får du som regel efter att socialtjänsten i din kommun tagit beslut om att erbjuda dig denna insats.

 

 

Vår målsättning är att ge bästa möjliga samtalsstöd och terapi till både enskilda peroner och familjer. Vill du veta mer så läs på de följande sidorna eller kontakta oss på:

 

Telefon: 070-666 74 66

 

Besöksadress:

Rådmansgatan 67, Stockholm

 

E-post:

borje@bl-soderlindkonsult.se