bl-soderlindkonsult.se © 2011

 

Nyheter

 

 

• Januari 2011 - Tillstånd att bedriva verksamhet »

B & L Söderlind Konsult AB fick prejudicerande beslut från Socialstyrelsen att vår verksamhet får bedrivas utan särskilt tilstånd från dem.

 

• September 2013 -Öppenvård »

B & L Söderlind Konsult AB har kontrakt med många kommuner i Stockholmsområdet. Kolla med din kommun om du kan anlita oss. 

 

 

B & L Söderlind Konsult AB

 

 

Personanpassat och flexibelt samtalsstöd och terapi

Den grundläggande målsättningen för B & L Söderlind Konsult AB är att ge ett så bra och individan­passat stöd som möjligt genom terapeutiskt samtalsstöd och behandling. Våra tjänster bygger på väletablerade terapeu­tiska metoder, lång erfarenhet och egna insikter om hur man på bästa vis hjälper människor med olika typer av problem. Hos oss träffar du i första hand Börje Söderlind som är utbildad psykoterapeut.

Vår uppfattning är att nästan alla människor någon gång i livet hamnar i situationer eller perioder då inte allt fungerar som det ska. Du kan ha kommit i konflikt med människor i din omgivning, blivit av med jobbet eller upple­va andra typer av personliga problem. Ett annat vanligt problem är man lever med känslor av att inte räcka till, att inte klara av det man vill eller att kraven från omgivningen är för stora. Du kan haft otur och fått besvärliga livsbetingelser under viktiga skeden i livet. En annan orsak till svårigheter kan vara att du fått fysiska eller mentala funktionshinder som bidrar till att det blir extra besvärligt att komma till rätta i livet. 

Det finns med andra ord många anledningar till att man kan behöva hjälp och stöd i tillvaron. Därför är det viktigt att förstå att de flesta människor någon gång kan hamna i sådana situationer och att det är ett sundhetstecken om du ser till att få den hjälp du behöver.

De flesta som söker samtalsstöd eller terapi önskar att de ska kunna känna förtroende för den de träffar och att samtalen ska kännas avspända och öppna. Att det helt enkelt ska kännas bra och po­sitivt.

När vi åtar oss uppdrag sker det utifrån denna grundsyn, då vi tror oss veta att detta är en viktig för­utsättning för att kunna ge ett genuint och framgångsrikt terapeutiskt stöd och behandling.

Varför fungerar vår metod?

Som vi ser det är det viktigt att skapa ett bra och positivt samtalsklimat, där du och dina behov står i fokus. Målsättningen är att du ska komma vidare i livet och uppnå de mål som just du har.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att samarbeta med människor med alla typer av bakgrund och problembilder. Oavsett om du nyligen hamnat i en situation då du behöver stöd och hjälp eller haft kontakt med myndigheter och vårdinrättningar tidigare i livet, så vet vi att vi kan utforma en funge­rande samarbetsform för att hjälpa dig.

Vårt arbete baserar sig på flera olika metoder som vi kombinerar på olika sätt efter dina önskemål och behov. Vi kan t ex lägga vikt vid det som du tycker är bra och positivt i ditt liv, vilka möjliga lös­ningar som finns på olika problem och de framsteg du gör. Du kanske har fastnat i beteenden du själv inte trivs med och istället vill lära dig andra sätt att handla eller tänka.

Om du känner behov av att fundera över vad som ligger bakom dina nuvarande problem och hur du kan komma till rätta med det, kan vi fokusera på sådana frågor. Ofta kan man känna att det inte finns en enda enkel förklaring till de problem man upplever. Då kan vi koncentrera oss på hur helheten ser ut runt dig och vilka lösningar som kan finnas.

För att samtalsstödet eller terapin du får hos oss ska ge dig så mycket som möjligt, följer vi fortlö­pande upp och utvärderar samarbetet och anpassar det efter hur dina behov förändras.

 

 

 

 

 

Vår målsättning är att ge bästa möjliga samtalsstöd och terapi till både enskilda peroner och familjer. Vill du veta mer så läs på de följande sidorna eller kontakta oss på:

 

Telefon: 070-666 74 66

 

Besöksadress:

Rådmansgatan 67, Stockholm

 

E-post:

borje@bl-soderlindkonsult.se